Grad Zadar pokrenuo je pregovarački postupak javne nabave velike vrijednosti bez prethodne objave za nabavu dodatnih radova na izgradnji građevine „Crpna postaja Zgon s tlačnim cjevovodom i gravitacijskim fekalnim i oborinskim kolektorima“ u gradu Zadru sa gospodarskim subjektom Vodoinstalacija d.o.o., Antuna Barca 3 a, Zadar. Obavijest o početku postupka javne nabave objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 05.04.2011. godine pod brojem N-30-V-113773-040411.