Grad Zadar pokrenuo je pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave male vrijednosti za dodatne usluge izrade projektne dokumentacije Osnovne škole na području „Crvene kuće“ u Zadru. Obavijest o početku postupka javne nabave objavljen je 25.10.2011. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem N-32-M-140951-241011.