Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za adaptaciju prizemlja Mjesnog odbora Gaženica. Poziv za nadmetanje objavljen je 28.11.2011. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem N-16-M-145493-251111