Upravni odjeli

Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvo obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Grada Zadra koji se odnose na skrb za građane koji zbog različitih nepovoljnih okolnosti nisu u stanju sami rješavati svoje životne potrebe kao i poslove koji se odnose na prevenciju i poboljšanje zdravlja i kvalitete zdravstvene zaštite građana. Najveći dio poslova Upravni odjel obavlja samostalno kao što su: plansko-analitički poslovi, izrada nacrta akata i unapređenje metoda rada, rad sa strankama, vođenje upravnih postupaka i donošenje rješenja o ostvarenju pojedinih prava građana (pomoć za podmirenje troškova stanovanja, isplate novčanih naknada, prava na subvencije pojedinih usluga…), vođenje predmeta u neupravnom postupku koji se uglavnom odnose na programe javnih potreba iz područja socijalne skrbi i zdravstva, ali dio poslova, po provedenom javnom pozivu, provodi se u partnerstvu s ustanovama i udrugama građana koji se odnose na jedno od slijedećih područja djelovanja:

- Socijalnu i psihosocijalnu zaštitu građana, a osobito: djece i mladih, žena i obitelji, djece s poteškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, kronično bolesnih osoba, osoba starije životne dobi, branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata, zatim

- Zaštitu zdravlja građana: promicanje zdravlja, zdravstveni odgoj i zdravstveno prosvjećivanje, prevencija i suzbijanje različitih vidova ovisnosti kod mladih (alkohol, droga, klađenje, video igrice…), prevenciju i suzbijanje ozljeđivanja i invaliditeta i

- Zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih životinja: hvatanje napuštenih i izgubljenih životinja i uklanjanje lešina uginulih životinja te briga i skrb o napuštenim i izgubljenim životinjama u posebnom skloništu za životinje.