Gradsko vijeće osniva stalna i povremena radna tijela, zadatak kojih je proučavanje i razmatranje pojedinih pitanja, priprema i predlaganje odluka i drugih akata iz nadležnosti Vijeća.

 

Stalna radna tijela Vijeća

 

MANDATNA KOMISIJA

1. Rade Šimičević – predsjednik

2. Bruno Milin - član

3. Ante Periša - član

4. Vedran Uranija - član

5. Vesna Sabolić - članica

 

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJE

1. Bruno Milin – predsjednik

2. Marjana Bakmaz – članica

3. Ana Ivičić – članica

4. Vesna Sabolić - članica

5. Željko Mikin - član

 

ODBOR ZA STATUT I POSLOVNIK

1. Omerka Šarić Frantin – predsjednica

2. Elvira Sterle – članica

3. Dražen Grgurović – član

4. Darko Vrdoljak  - član

5. Teo Boban - član

 

ODBOR ZA PRITUŽBE I PRIJEDLOGE GRAĐANA

1. Iva Dunatov – predsjednica

2. Aleksandar Švenjak - član

3. Ana Ivičić – članica

4. Reno Sinovčić – član

5. Antun Novoselović – član

 

ODBOR ZA PROGRAME RAZVOJA OTOKA

1. Željko Mikin - predsjednik

2. Marjana Bakmaz - članica

3. Joso Knez - član

4. Iva Dunatov - članica

5. Ana Ivičić – članica

 

ODBOR ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO

1. Ljiljana Klarin - predsjednica

2. Branko Dukić - član

3. Boris Frakin - član

4. Irena Dragić - članica

5. Ante Periša – član

 

ODBOR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT

1. Teo Boban - predsjednik

2. Marjana Bakmaz - članica

3. Rade Šimičević - član

4. Marko Pupić Bakrač - član

5. Sabina Glasovac – članica

 

ODBOR ZA ZAŠTITU OKOLIŠA, PROSTORNO UREĐENJE I KOMUNALNU DJELATNOST

1. Teo Boban - predsjednik

2. Bruno Milin - član

3. Ante Periša - član

4. Ante Rubeša - član

5. Antun Novoselović - član

 

ODBOR ZA PRORAČUN I FINANCIJE  

1. Tomislav Dominis - predsjednik

2. Iris Pavić-Tumpa - članica

3. Elvira Sterle - članica

4. Omerka Šarić Frantin - članica

5. Marko Pupić Bakrač – član

 

ODBOR ZA UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA NAZIVA ULICA, TRGOVA, PODRUČJA TE JAVNIH USTANOVA I TRGOVAČKIH DRUŠTAVA GRADA ZADRA

1. Rade Šimičević - predsjednik

2. Bruno Milin - član

3. Josip Vlahović - član

4. Darko Vrdoljak - članica

5. Aleksandar Švenjak – član

 

ODBOR ZA POTICANJE I RAZVITAK GOSPODARSTVA I GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM

1. Reno Sinovčić - predsjednik

2. Tomislav Dominis - član

3. Teo Boban - član

4. Elvira Sterle - članica

5. Joso Knez - član

 

ODBOR ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA

1. Živko Kolega - predsjednik

2. Božidar Kalmeta - član

3. Zvonimir Vrančić - član

4. Ivica Vlakić - član

5. Elvira Sterle - članica

6. Ana Ivičić - članica

7. Sabina Glasovac - članica

8. Šime Mijolović - član

9. Verica Stipčević - članica

10. Ana Lovrin - članica

11. Josip Vlahović - član

 

ODBOR ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU

1. Elvira Sterle - predsjednica

2. Dražen Grgurović - član

3. Josip Vlahović - član

4. Antun Novoselović - član

5. Ante Periša– član

 

ODBOR ZA MLADEŽ 

1. Ante Rubeša - predsjednik

2. Tomislav Dominis - član

3. Iris Pavić-Tumpa - član

4. Erol Gaši - član

5. Marjana Bakmaz - članica

 

ODBOR ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA 

1. Irena Dragić - predsjednica

2. Iva Dunatov - članica

3. Branko Dukić - član

4. Ljiljana Klarin - članica

5. Dražen Grgurović - član

 

KOMISIJA ZA DAVANJE U NAJAM STANOVA U VLASNIŠTVU GRADA ZADRA

1. Erol Gaši - predsjednik

2. Bruno Milin - član

3. Rade Šimičević - član

4. Vedran Uranija - član

5. Iva Dunatov - članica