Gradsko vijeće osniva stalna i povremena radna tijela, zadatak kojih je proučavanje i razmatranje pojedinih pitanja, priprema i predlaganje odluka i drugih akata iz nadležnosti Vijeća.

 

Stalna radna tijela Vijeća

 

MANDATNA KOMISIJA

Darko Vrdoljak, predsjednik

Marjana Botić

Iva Dunatov

Rade Šimičević

Anka Zekanović

 

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJE

Bruno Milin, predsjednik

Dario Nakić

Mate Lukić

Antun Novoselović

Antonio Baus

 

ODBOR ZA STATUT I POSLOVNIK

Milena Ikić, predsjednica

Elvira Sterle

Dražen Grgurović

Marjana Botić

Darko Vrdoljak

 

ODBOR ZA PRITUŽBE I PRIJEDLOGE GRAĐANA

Mate Lukić, predsjednik

Violeta Valjan Vukić

Iva Dunatov

Mladen Malta

Jelena Jelavić

 

ODBOR ZA PROGRAME RAZVOJA OTOKA

Erol Gaši, predsjednik

Marjana Botić

Marjana Bakmaz

Iva Dunatov 

Anka Zekanović

 

ODBOR ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO

Dražen Grgurović, predsjednik

Damir Burčul

Dubravka Finka

Irena Dragić

Vladimir Gambiraža

 

ODBOR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT

Irena Dragić, predsjednica

Rade Šimičević

Damir Burčul

Marjana Bakmaz

Tomislav Zelić

 

ODBOR ZA ZAŠTITU OKOLIŠA, PROSTORNO UREĐENJE I KOMUNALNU DJELATNOST

Antun Novoselović, predsjednik

Ante Kolega

Dubravka Finka

Bruno Milin

Antonio Baus

 

ODBOR ZA PRORAČUN I FINANCIJE  

Grozdana Perić, predsjednica

Tomislav Dražović

Elvira Sterle

Marjana Botić

Kristijan Kovačević

 

ODBOR ZA MEĐUGENERACIJSKU SOLIDARNOST

Duško Vuković, predsjednik

Tomislav Dražović

Ante Kolega

Jelena Jelavić

Antun Novoselović

 

ODBOR ZA UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA NAZIVA ULICA, TRGOVA, PODRUČJA TE JAVNIH USTANOVA I TRGOVAČKIH DRUŠTAVA GRADA ZADRA

Rade Šimićević, predsjednik

Grozdana Perić

Dario Nakić

Tomislav Zelić

Darko Vrdoljak

 

ODBOR ZA POTICANJE I RAZVITAK GOSPODARSTVA I GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM

Dario Nakić, predsjednik

Milena Ikić

Duško Vuković

Mladen Malta

Kristijan Kovačević

 

ODBOR ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA

Zvonimir Vrančić, predsjednik

Branko Dukić

Ante Babić

Jagoda Surać

Elvira Sterle

Sabina Glasovac

Marjana Botić

Ante Uglešić

Renato Švorinić

Željko Rogić

Irena Dragić

 

ODBOR ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU

Elvira Sterle, predsjednica

Dražen Grgurović

Violeta Valjan Vukić

Erol Gaši

Kristijan Kovačević

 

ODBOR ZA MLADEŽ 

Vladimir Gambiraža, predsjednik

Damir Burčul

Tomislav Dražović

Marjana Bakmaz

Jelena Jelavić

 

ODBOR ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA 

Irena Dragić, predsjednica

Iva Dunatov

Violeta Valjan Vukić

Ante Kolega

Jelena Jelavić

 

ODBOR ZA NACIONALNE MANJINE

Iva Dunatov, predsjednica

Tomislav Dražović

Rade Šimičević

Irena Gulan Šimurina

Vladimir Gambiraža

 

KOMISIJA ZA DAVANJE U NAJAM STANOVA U VLASNIŠTVU GRADA ZADRA

Antun Novoselović, predsjednik

Bruno Milin 

Rade Šimičević

Milena Ikić

Antonio Baus