Na području grada Zadra osnovani su mjesni odbori kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana i dužni su uvažavati interes Grada Zadra u cjelini.

Tijela mjesnog odbora su vijeće i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Mandat članova vijeća mjesnih odbora traje četiri godine.

Funkcije članova vijeća mjesnog odbora su počasne.

Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo i prebivalište na području mjesnog odbora čije se vijeće bira.

Područje mjesnih odbora utvrđuje se posebnom odlukom koju donosi Gradsko vijeće Grada Zadra (ODLUKA).

Postupak izbora članova vijeća mjesnih odbora uređuje Gradsko vijeće općim aktom odgovarajućom primjenom odredaba zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave (ODLUKA).

 Pravila o radu vijeća mjesnih odbora

 

 

Na području grada Zadra djeluje 37 mjesnih odbora:

1. MO ARBANASI

Predsjednik: Zvonimir Rogić, mob. 098/273-619
Članovi vijeća (6): Goran Bušljeta, Kristina Vukić, Leo Mišura, Serđo Dokoza, Šime Jelenković, Viljam Kalmeta
Adresa: Trg Gospe Loretske 1

2. MO BILI BRIG

Predsjednik: Marijo Veršić, mob. 092/229-0073
Članovi vijeća (8): Biserka Baljak, Elvis Čavić, Ivan Knežević, Ivan Matešić, Ivica Gambiraža, Marina Marić, Tomislav Pedić, Zoran Vukadinović
Adresa: Put Pudarice 30 A

3. MO BOKANJAC

Predsjednik: Enio Meštrović, mob. 098/403322
Članovi vijeća (4): Josip Mrkić, Marko Radan, Petra Škara Ivanković, Željko Krizman
Adresa: Trg Sv. Šimuna i Tadije 1

4. MO BRGULJE

Predsjednik: Romano Maletić, mob. 099/329-2094
Članovi vijeća (2): Danko Kačanić, Darko Šarunić
Adresa: Brgulje

5. MO BRODARICA

Predsjednik: Dragan Ranj, mob. 098/686-907
Članovi vijeća (8): Antonio Baus, Boris Miočić, Edita Car, Hrvoje Medved, Marija Petani, Rozelyn Mrva Đerđa, Tomislav Andrić, Vladimir Gambiraža
Adresa: Ulica Denisa Špike 12 a

6. MO CRNO

Predsjednik: Darko Wertheim, mob. 098/344-339
Članovi vijeća (4): Damir Karaban, Ivan Živković, Jurica Musap, Šime Vukoša
Adresa: Crno

7. MO CRVENE KUĆE

Predsjednik: Davor Strika, mob. 098/273-434
Članovi vijeća (3): Franjo Majdandžić, Josip Jurjević, Vjekoslav Bačić
Adresa: Josipa Hatzea bb

8. MO DIKLO

Predsjednik: Božidar Grancarić, mob. 098/980-7539
Članovi vijeća (4): Doriana Matešić, Dubravko Milin, Neven Birkić, Zvonimir Trošelj
Adresa: Krešimirova ob. 164

9. MO DRAČEVAC

Predsjednik: Šime Mičić, mob. 092/105-1745
Članovi vijeća (4): Ante Mičić, Frane Lenkić, Ivica Mičić, Šime Radošević
Adresa: Dračevac

10. MO GAŽENICA

Predsjednik: Ante Bobanović, mob. 091/4444-242
Članovi vijeća (6): Budimir Genda, Dario Runje, Drinko Rogić, Ivan Nakić, Rudolf Pilipović, Slađan Matulina
Adresa: Palih rodoljuba 2

11. MO IST

Predsjednik: Željan Domić, mob. 098/778-100
Članovi vijeća (4): , Elvis Smoljan, Branko Segarić, Ivana Pljakić
Adresa: Ist

12. MO JAZINE I

Predsjednica: Ankica Mazić, mob. 098/618-190
Članovi vijeća (6): Emilijo Krstić, Filip Matas, Krešimir Butić, Marino Žaja, Sandi Špaleta, Šime Ledenko
Adresa: Ul. kralja Držislava 10

13. MO JAZINE II

Predsjednik: Nikola Zorić, mob. 091/1977-415
Članovi vijeća (6): Ante Jurišić, Branko Mrčela, Denis Krupić, Hrvoje Knez, Ivan Knežević, Valerio Juričić
Adresa: Molatska bb

14. MO KOŽINO

Predsjednik: Romano Pavić, mob. 098/9444-339
Članovi vijeća (4): Branimir Stručić, Mario Medić, Nada Baranović, Toni Stručić
Adresa: Kožino, Put Zgona 5

15. MO MALA RAVA

Predsjednik: Zdenko Simičić, mob. 098/315-988
Članovi vijeća (4): Darko Simičić, Davor Simičić, Srećko Simičić, Zvonimir Eterović
Adresa: Mala Rava 10

16. MO MALI IŽ

Predsjednik: Mladen Lovrin, mob. 098/522-359
Članovi vijeća (4): Aldo Orović, Davor Grubar, Ivica Jelić, Radojka Mijatov
Adresa: Mali Iž

17. MO MALI IŽ - POROVAC

Predsjednik: Silvo Panović, mob. 091/5379-443
Članovi vijeća (4): Davorka Mezić, Sanjin Stanković, Senka Terzin, Željko Martinović
Adresa: Mali Iž - Porovac

18. MO MASLINA

Predsjednik: Mate Zorica, mob. 098/132-6491
Članovi vijeća (6): Atanasija Babović, Damir Berković, Josip Bistre, Miljenko Lisica, Tomislav Dražović, Zdravko Miočić
Adresa: Franje Petrića 3 b

19. MO MOLAT

Predsjednica: Meri Baranić, mob. 098/1392-873
Članovi vijeća (4): Duško Dujmov, Henryka-Sylwia Tetzlaff-Mračić, Miro Dujmov, Ratko Školjarev
Adresa: Molat

20. MO NOVI BOKANJAC

Predsjednik: Zvonimir Brković, mob. 095 /758-4821
Članovi vijeća (4): Ivan Zekanović, Nino Barić, Pave Ivić, Šime Mijolović
Adresa: Grgura Budislavića 99

21. MO OLIB

Predsjednik: Ivica Cukar, mob. 098/996-6140
Članovi vijeća (4): , Ana Jovan, Ivan Radov, Ivo Vidović
Adresa: Olib

22. MO PETRČANE

Predsjednik: Duje Stanišić, mob. 092/217-3614
Članovi vijeća (4): Alen Lordanić, Ante Dukić, Luka Gržan, Vilma Radman
Adresa: Petrčane

23. MO PLOČA

Predsjednik: Hrvoje Šarić, mob. 091/792-8061
Članovi vijeća (4): Antonio Perović, Emil Perović, Goran Perović, Mate Lukić
Adresa: Ploča

24. MO PLOVANIJA

Predsjednik: Željko Skukan, mob. 098/212-235
Članovi vijeća (6): Hrvoje Đula, John Dragan Jelić, Jure Radas, Marija Ledenko, Mladen Malta, Petar Zubak
Adresa: Ul. Ive Kerdića

25. MO POLUOTOK

Predsjednik: Ivan Mišulić, mob. 091/735-6753
Članovi vijeća (5): Daniel Radeta, Dubravko Dunatov, Ivo Vuleta, Magdalena Brković, Tereza Vitali
Adresa: Nikole Matafara 2A

26. MO PREMUDA

Predsjednik: Veljko Žuvanić, mob. 098/299-232
Članovi vijeća (4): Maura Škarpona, Meri Lukin, Milan Stepanović, Zvjezdana Mandić
Adresa: Premuda

27. MO PUNTAMIKA

Predsjednik: Đovi Pavin, mob. 091/1650-518
Članovi vijeća (6): Anđelko Vidović, Ante Brkić, Dario Ivanković, Gojko Ombla, Julija Vuletić, Niko Pavin
Adresa: Antuna G. Matoša 36

28. MO RIČINA

Predsjednik: Kristijan Kotlar, mob. 091/619-2985
Članovi vijeća (5): Iva Maršan, Livio Stipčević, Nenad Justinić, Šime Zelić, Željka Jokić
Adresa: Josipa Jovića 1

29. MO SILBA

Predsjednica: Sara Lovrović, mob. 091/7541175
Članovi vijeća (4): Alma Kruško, Gerald Baranović, Matilda Sindičić, Paula Bolfan
Adresa: Silba 412

30. MO SMILJEVAC

Predsjednik: Ivica Zdrilić, mob. 099/3322-112
Članovi vijeća (6): Ante Čirjak, Goran Ninčević, Jelena Lukin Pedišić, Mario Jurjević, Nediljka Mijić, Stipe Mitrović
Adresa: Marina Getaldića bb

31. MO STANOVI

Predsjednik: Mario Paleka, mob. 098/475-036
Članovi vijeća (6): Frane Discordia, Jagoda Lilić, Jure Jerbić, Jure Zubčić, Marijo Matić, Nensi Segarić
Adresa: Put Stanova 64

32. MO VELA RAVA

Predsjednik: Mate Mavar, mob. 098/180-1074
Članovi vijeća (4): Ivan Mavar, Nedjeljko Ćuća, Nikola Bobić, Njegomir Mavar
Adresa: Vela Rava

33. MO VELI IŽ

Predsjednik: Siniša Kulišić, mob. 091/576-5311
Članovi vijeća (4): Renata Jurić, Denis Barić, Petra Sutlović, Tomislav Orović
Adresa: Veli Iž

34. MO VIDIKOVAC

Predsjednik: Jure Knežević, mob. 095/913-4021
Članovi vijeća (6): Dragan Gospić, Ivan Dundović, Ivan Ivandić, Jure Marinović, Lidija Antišin, Mladen Kevrić
Adresa: Ul. Mile Gojsalić 12

35. MO VIŠNJIK

Predsjednica: Iva Lucin, mob. 091/604-4435
Članovi vijeća (7): Ante Babić, Čedomir Bjelanović, Darko Brucker, Ivica Jukić, Loreta Stipčević, Roberta Gašpar, Željko Kovačević
Adresa: Grigora Viteza 1 a

36. MO VOŠTARNICA

Predsjednik: Ivan Mikin, mob. 098/946-4092
Članovi vijeća (6): Branko Predovan, Dario Vrsaljko, Igor Blaslov, Jakov Goreta, Silvijana Dražović-Kanazir-Prtenjača, Stipe Belić
Adresa: Veslačka 2

37. MO ZAPUNTEL

Predsjednik: Branko Petričić, mob. 099/257-9975
Članovi vijeća (4): Branislav Perač, Nenad Mandić, Žarko Martedić, Zoran Kordić
Adresa: Zapuntel