Zvonimir Vrančić, HDZ Zvonimir Vrančić, HDZ predsjednik Gradskog vijeća
Dražen Grgurović, HDZ Dražen Grgurović, HDZ potpredsjednik Gradskog vijeća
Sabina Glasovac, SDP Sabina Glasovac, SDP potpredsjednica Gradskog vijeća
Antonio Baus, Akcija mladih Antonio Baus, Akcija mladih Vijećnik Gradskog vijeća
Marjana Bakmaz, HDZ Marjana Bakmaz, HDZ vijećnica Gradskog vijeća
Marjana Botić, Akcija mladih Marjana Botić, Akcija mladih Vijećnica Gradskog vijeća
Damir Burčul, HDZ Damir Burčul, HDZ Vijećnik Gradskog vijeća
Irena Dragić, SDP Irena Dragić, SDP Vijećnica Gradskog vijeća
Tomislav Dražović, HDZ Tomislav Dražović, HDZ Vijećnik Gradskog vijeća
Iva Dunatov, HDZ Iva Dunatov, HDZ Vijećnica Gradskog vijeća
Dubravka Finka, NS-Reformisti Dubravka Finka, NS-Reformisti Vijećnica Gradskog vijeća
Vladimir Gambiraža, Akcija mladih Vladimir Gambiraža, Akcija mladih Vijećnik Gradskog vijeća
Erol Gaši, SDP Erol Gaši, SDP Vijećnik Gradskog vijeća
Milena Ikić, HDZ Milena Ikić, HDZ Vijećnica Gradskog vijeća
Irena Gulan-Šimurina, HNS- liberalni demokrati Irena Gulan-Šimurina, HNS- liberalni demokrati Vijećnica Gradskog vijeća
Ante Kolega, HDZ Ante Kolega, HDZ Vijećnik Gradskog vijeća
Kristijan Kovačević, HNS-liberalni demokrati Kristijan Kovačević, HNS-liberalni demokrati Vijećnik Gradskog vijeća
Mate Lukić, HSP-AS Mate Lukić, HSP-AS Vijećnik Gradskog vijeća
Mladen Malta, MOST (nezavisni) Mladen Malta, MOST (nezavisni) Vijećnik Gradskog vijeća
Bruno Milin, HDZ Bruno Milin, HDZ Vijećnik Gradskog vijeća
Dario Nakić, HDZ Dario Nakić, HDZ Vijećnik Gradskog vijeća
Antun Novoselović, SDP Antun Novoselović, SDP Vijećnik Gradskog vijeća
Grozdana Perić, HDZ Grozdana Perić, HDZ Vijećnica Gradskog vijeća
Elvira Sterle, HDZ Elvira Sterle, HDZ Vijećnica Gradskog vijeća
Rade Šimičević, HDZ Rade Šimičević, HDZ Vijećnik Gradskog vijeća
Violeta Valjan Vukić, HDZ Violeta Valjan Vukić, HDZ Vijećnica Gradskog vijeća
Darko Vrdoljak, SDP Darko Vrdoljak, SDP Vijećnik Gradskog vijeća
Danijela Vukoša, SDP Danijela Vukoša, SDP Vijećnica Gradskog vijeća
Duško Vuković, HSU Duško Vuković, HSU Vijećnik Gradskog vijeća
Anka Zekanović, HSP-AS Anka Zekanović, HSP-AS Vijećnica Gradskog vijeća
Tomislav Zelić MOST (nezavisni) Tomislav Zelić MOST (nezavisni) Vijećnik Gradskog vijeća