Produljenje roka za prijavu na javni Poziv za predlaganje programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zadra za 2020. godinu

Rok za podnošenje prijava produljen do 21. studenoga 2019. godine

Produljenje roka za prijavu na javni Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2020. godinu

Rok za podnošenje prijava produljen do 21. studenoga 2019. godine


Natječaj za stipendije

Položen kamen temeljac za novu školu na Bokanjcu

Ante Fabijan iz 4b položio kamen temeljac za novu školu.1 2 3 4