eUredsko omogućava praćenje tijeka rješavanja predmeta, na način da građanin u svakom trenutku ima uvid u vlastite predmete koji se obrađuju u nekom od Upravnih odjela gradske uprave.

Grad Zadar putem usluge eUredsko pruža sljedeće informacije o predmetu :

  • uvid u predmet ( popis pismena/akata, subjekt, status )
  • datum otvaranja predmeta
  • datum zadnje izmjene predmeta
  • upravni odjel koji trenutno obrađuje predmet

- / - /

PIN je identifikacijski broj koji ste dobili prilikom predaje zahtjeva na šalteru pisarnice.

Unesite lozinku koju ste odabrali prilikom registracije na sustav eusluga Grada Zadra.

Sigurnosni kod