Savjetovanje o Nacrtu prijedloga pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Zadra
Poziv za sudjelovanje u savjetovanju.

Grad Zadar objavljuje poziv za sudjelovanje u prethodnom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Zadra.

Zaprimanje primjedbi i prijedloga traje do 17. rujna 2015. godine.

Prijedlog pravilnika i Obrazac za podnošenje primjedbi i prijedloga nalaze se u privitku.