Zabrana napuštanja županije
Zabrana napuštanja županije

Danas je donesena nova odluka o zabrani napuštanja županije, koja vrijedi za period od 23. prosinca 2020. do 8. siječnja 2001. 

Propusnice za putovanja izvan županije izdaje Stožer civilne zaštite Zadarske županije, kontakt: 

TELEFON: 023/350-318
e-mail:  stozercz@zadarska-zupanija.hr