Upute organizatorima javnih događanja i okupljanja  na kojima će biti prisutne samo osobe koje posjeduju  EU digitalnu COVID potvrdu
Upute organizatorima javnih događanja i okupljanja na kojima će biti prisutne samo osobe koje posjeduju EU digitalnu COVID potvrdu