Propusnice se izdaju od 8 do 16 sati, svakim danom uključivši subotu i nedjelju  
Nakon jučerašnjeg cjelodnevnog rada, propusnice će se izdavati svakog dana od 8 do 16 sati, kao i u dane nadolazećeg vikenda.

 

Grad Zadar sustavno provodi Odluku o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u RH rješavanjem zahtjeva za izdavanjem propusnica koje se odnose na ostvarivanje vitalnih obiteljskih potreba, a to je pružanje skrbi djeci i starijim osobama ili kupnja hrane i osnovnih potrepština.

Zahtjevi se i dalje zaprimaju putem elektronske pošte na mail: stozer.propusnice@grad-zadar.hr Upute za ispunjavanje obrasca Zahtjeva istaknuti su na web stranici Grada Zadra (https://www.grad-zadar.hr/vijest/covid19-77/propusnice-za-napustanje-prebivalista-5851.html).

Svi zahtjevi se evidentiraju, obrađuju, te se provjerava točnost navedenih podataka u podnesenom zahtjevu, a odobrene Propusnice šalju se podnositeljima zahtjeva po redu prijema.

Tijekom današnjeg dana, unatoč opetovanim obavijestima zainteresiranim građanima putem medija, i dalje pristižu zahtjevi bez zadanog obrasca, zahtjevi s nepopunjenim ili nepravilno popunjenim obrascima, ali i s razlozima koji se ne odnose na ovlasti Stožera civilne zaštite Grada Zadra. Sve to otežava rad službe i usporava postupak izdavanja propusnica. Stoga se još jednom mole podnositelji zahtjeva da ne traže propusnice bez valjanog razloga ili s nepotpunim, netočnim podacima i razlozima jer im neće biti izdane, ali će zato uzeti dragocjeno vrijeme  onima kojima su nužne.