Opis i pravni temelj: Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Zadra za 2020. godinu
Pristojba: 20,00 kn državnih biljega
Procijenjeno vrijeme za obradu: 15 dana
Način predavanja zahtjeva: osobno ili poštom s plaćenom pristojbom

Obrazac zahtjeva nalazi se u privitku.

Potrebni dokumenti: Ovlaštenje za zastupanje (ako je potrebno)
Odgovorne službe: Grad Zadar, Upravni odjel za gospodarstvo, obrtništvo i razvitak otoka
Adresa: Narodni trg 1, 23000 Zadar
Radno vrijeme: Radnim danom od 08-16h
Osobe za kontakt: Nada Beverin, tel. 208-086, fax 208-195, mail: nada.beverin@grad-zadar.hr, soba 14