3. listopada 2017.

 1. Zaključak o pokroviteljstvu međunarodne znanstveno-stručne konferencije Inovativnost, kreativnost i poduzetnost u odgojno-obrazovnom sustavu
 2. Zaključak o pokroviteljstvu konferencije „Disscussing YOUrope“

4. listopada 2017.

 1. Javni poziv za dodjelu potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima za 2017. godinu
 2. Obavijest o poništenju postupka nabave usluga izrade glavnog i izvedbenog projekta Centra za odgoj, obrazovanje, rehabilitaciju i smještaj osoba s posebnim potrebama „Mocire“
 3. Zaključak o isplati sredstava OTP banci d.d. na ime subvencije kamate temeljem odobrenih kredita poduzetnicima
 4. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenog programa na terasi i u caffe baru „Factory“
 5. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenog programa festacije na terasi i u caffe baru „Arkada“
 6. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenog programa na terasi i u caffe baru „Teatro“
 7. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih događanja na terasi „Svarog“ bara

5. listopada 2017.

 1. Zaključak o finanijskoj pomoći Udruzi ratnih veterana 9. Gardijske brigade „VUKOVI“ Gospić

6. listopada 2017.

 1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine društvu Ross Media Consulting d.o.o.

9. listopada 2017.

 1. Odluka o pokretanju postupka javne nabave usluga izrade izmjene i dopune projektne dokumentacije za rekonstrukciju kompleksa Kneževe i Providurove palače
 2. Zaključak o davanju u zakup montažnih kućica za prodaju karata na otocima, tvrtci Jadrolinija Rijeka
 3. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih događanja na terasi caffe barova „Kult“ i „Dišpet“
 4. Zaključak o odobrenju održavanja glazbene večeri u restoranu „Gladne oči“

10. listopada 2017.

 1. Obavijest o odabiru ponude društva Jarun park d.o.o. za najam kućica za izlaganje i prodaju proizvoda na manifestaciji Advent u Zadru
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javnih površina za prigodnu prodaju cvijeća i svijeća povodom Dana mrtvih, društvu Nasadi d.o.o.
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi za osteoporozu Zadar

 

11. listopada 2017.

 1. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup javne površine na Trgu Petra Zoranića i Trgu pet bunara za postavu naprava za manifestaciju „Advent u Zadru 2017.“
 2. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup javne površine na parkingu kod crkve sv. Marije za postavu šatora za postavu klizališta
 3. Odluka o imenovanju člana u stručno povjerenstvo pri Koncertnom uredu Zadar, za nabavu klavira
 4. Punomoć Silvu Grancariću za zastupanje Grada Zadra pri provođenju inspekcijskog nadzora nad provedbom sustava civilne zaštite
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Osnovnoj školi Bartula Kašića
 6. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine HGK - Županijskoj komori Zadar

12. listopada 2017.

 1. Izmjene i dopune Pravilnika o dodjeli nagrada u akciji „Nasmiješeno sunce“

13. listopada 2017.

 1. Zaključak o sufinanciranju 29. Smotre učeničkih zadruga Republike Hrvatske

18. listopada 2017.

 1. Zaključak o davanju odobrenja tvrtki Kaufland Hrvatska k.d. za vanjsku prodaju sezonske ponude na klupama na lokaciji Ulica 4. Gardijske brigade

19. listopada 2017.

 1. Obavijest o odabiru ponude društva Fest d.o.o. za najam kućica za potrebe manifestacije „Advent u Zadru 2017.“

20. listopada 2017.

 1. Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnih natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora
 2. Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnih natječaja za davanje u zakup javnih površina
 3. Zaključak o isplati sredstava Udruzi Hrvatska gorska služba spašavanja za nabavu specijalističke opreme

23. listopada 2017.

 1. Zaključak o financijskoj pomoći Kazalištu lutaka Zadar za pokriće troškova organizacije 26. Susreta lutkara i lutkarskih kazališta Hrvatske

24. listopada 2017.

 1. Obavijest o odabiru ponude društva Bino commerce d.o.o. za sanaciju Komunjskog magazina (stare uljare) na Premudi
 2. Izmjene i dopune Plana prijma u službu u upravna tijela Grada Zadra za 2017. godinu
 3. Zaključak o imenovanju pregovaračkog odbora za kolektivno pregovaranje za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zadra
 4. Zaključak o odobrenju postave reklamnog transparenta društvu Zadar Outdoor d.o.o.

25. listopada 2017.

 1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Veleposlanstvu Republike Indonezije
 2. Zaključak o odobrenju održavanja glazbene manifestacije u caffe baru „Coffe&Cake“

26. listopada 2017.

 1. Poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada u akciji „Nasmiješeno sunce“ za 2017. godinu
 2. Zaključak o utvrđivanju liste deficitarnih zvanja za akademsku 2017./2018. godinu
 3. Zaključak o raspisivanju natječaja za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za školsku/akademsku 2017./2018. godinu
 4. Zaključak o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja za akademsku 2017./2018. godinu
 5. Odluka o imenovanju člana u stručno povjerenstvo pri OŠ Zadarski otoci, za nabava građevinsko-obrtničkih radova u školskoj sportskoj dvorani
 6. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Koncertnom uredu Zadar

27. listopada 2017.

 1. Odluka o pokretanju postupka javne nabave Arheoloških istraživanja za novu gradsku tržnicu
 2. Zaključak o prihvaćanju potpisivanja Izmjene Ugovra o radovima na izgradnji prometne signalizacije na dijelovima MO Maslina i Brodarica

30. listopada 2017.

 1. Program poticanja razvoja malog gospodarstva na području Grada Zadra za 2017. godinu
 2. Odluka o dodjeli poslovnog prostora na adresi Veslačka 12 (MO Voštarnica) u zakup društvu Inovativni Zadar d.o.o.
 3. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu poslovnih prostora u zakup
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi Cukrići Zadar

31. listopada 2017.

 1. Zaključak o subvenciji troškova izrade projekta informatičke podrške za pretovarnu stanicu Zadarske županije, društvu Eko d.o.o.
 2. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri u restoranu „Gladne oči“