Kriterij za kreditiranje poduzetnika iz projekta “Gradski projekt razvoja malog i srednjeg poduzetništva za 2009. godinu”

1. KORISNICI KREDITA
•    Obrtnici,
•    Mala i srednja trgovačka društva,
•    Zadruge,
•    Slobodna zanimanja (liječnici, stomatolozi, ljekarnici, inženjeri geodezije i sl.),

Prednost pri dobivanju kredita imaju poduzetnici koji su u 100% vlasništvu državljana Republike Hrvatske, a koji ulažu na području Grada Zadra.

2. IZNOS KREDITA
•    Najniži iznos 50.000,00 kuna,
•    Najviši iznos 500.000,00 kuna.

Prednost pri dobivanju kredita imaju poduzetnici koji ulažu u proizvodne djelatnosti, novo zapošljavanje i izvoz, te imaju sjedište u Gradu Zadru.
Grad Zadar subvencionira kamatu sa 4%, tako da kamata za poduzetnika može iznositi do 4%.

PODNOŠENJE ZAHTJEVA
Obrasci zahtjeva za odobrenje kredita, preporučeni sadržaj Poslovnog plana nalaze se niže u privitku, te se dodatne informacije mogu dobiti u:
RAZVOJNA AGENCIJA ZADARSKE ŽUPANIJE  d.o.o. Zadar,23000 Zadar, Grgura Budislavića 99 (Novi Bokanjac), tel.: 023/492-888
Zahtjevi s propisanom dokumentacijom, predaju se osobno u 3 (tri) primjerka RAZVOJNOJ AGENCIJI ZADARSKE ŽUPANIJE d.o.o. Zadar, 23000 Zadar, Grgura Budislavića 99.
Konačnu odluku o odobrenju zahtjeva donosi banka na prijedlog Povjerenstva za   provedbu postupka javnog natječaja za projekt „Gradski projekt razvoja malog i srednjeg  poduzetništva“ za 2009. godinu.