Grad Zadar Vijesti

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Klasa:    112-01/13-01/12 Ur.broj; 2198/01-1-13-7 Zadar,    2.kolovoza 2013.godine     Sukladno članku 20.stavku 4.  Zakona o službenicima i namje&scaron...

Grad Zadar Vijesti

NATJEČAJ za sufinanciranje povećanja energetske učinkovitosti u zgradarstvu – obiteljskim kućama na području Grada Zadra u 2013. godini

Grad Zadar objavljuje Natječaj za javno prikupljanje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava Grada Zadra i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi zajedničkog...


Grad Zadar Vijesti

Natječaj za radno mjesto

Klasa:   112-01/13-01/12 Ur.broj: 2198/01-1 -13-3  Zadar,    18.srpnja 2013.godine   U Narodnim novinama   dana 17.srpnja 2013.godine   objavljen...

Grad Zadar Vijesti

NATJEČAJ za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Zadra

            Temeljem članka 391. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („ Narodne novine“, broj: 91/96, 68/98,137/99, 22/00, 73/00, 114/01...