JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta

Tekst poziva je u privitku.

Grad Zadar Vijesti

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

                             

Grad Zadar Vijesti

JAVNI POZIV

Tekst poziva je u privitku.


Grad Zadar Vijesti

Pisano testiranje za radno mjesto

KLASA:     112-01/15-01/13 URBROJ:  2198/01-4-15-4 Zadar,      5.svibnja 2015.godine   Sukladno članku 20.stavak 4.Zakona o službenicima i...

Grad Zadar Vijesti

Poziv na pisano testiranje

KLASA:     112-01/15-01/13 URBROJ:  2198/01-4-15-4 Zadar,      5.svibnja 2015.godine   Sukladno članku 20.stavak 4.Zakona o službenicima i...

Grad Zadar Vijesti

Natječaj za radno mjesto

KLASA:    112-01/15-01/15 URBROJ: 2198/01-9-15-2 Zadar,     05.svibnja  2015.godine   Kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, područne službe Zadar...