Upravni odjel za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša


Gradnja prometnica, obnova škole na Ploči, projekt prehrane, programi u ekologiji i kulturi....

Javni kolegij gradonačelnika Branka Dukića s pročelnicima.

Gradonačelnik Dukić i pročelnici na Molatu, Ravi i Ižu

Projekti poticanja društvenih i gospodarskih aktivnosti na otocima.
1 2 3 4