Vijeće za prevenciju kriminaliteta na području grada Zadra
Održan 3. sastanak Vijeća

Vijeće za prevenciju kriminaliteta na području grada Zadra je održalo svoj treći sastanak u ovom sazivu. Kao predsjednik Vijeća, gradonačelnik Branko Dukić izrazio je zadovoljstvo do sad učinjenim, a i planovima za budući rad Vijeća. 
Prezentirana je edukativno-promotivna publikacija "Program rada Vijeća za prevenciju 2019.-2021." koju su zajednički izdali Grad Zadar i Policijska uprava zadarska. Publikacija donosi popis ključnih strateških dokumenata na kojima se temelje aktivnosti Vijeća, te plan programskih aktivnosti za navedeni period. Te aktivnosti uključuju program prevencije u svim skupinama građana - od vrtićke do treće životne dobi, te sve vrste kriminaliteta. Kao bitnu stavku, Anton Dražina, načelnik PU zadarske istaknuo je baš zajednički i koordiniran rad svih članova Vijeća i institucija iz koji dolaze, kako bi sve aktivnosti bile kvalitetno provedene.
Nakon toga predstavljene  su i pripremne radnje za početak turističke sezone, koje uključuju akciju TURS i preventivne projekte u protupožarnoj sezoni. Tu je istaknuta uloga prometne mladeži u regulaciji prometa u sezoni i suradnja s javnom vatrogasnom postrojbom Zadar kojoj su osigurane prostorije za dežurstvo na Poluotoku, u Kožinu i Murvici za brži i lakši pristup intervencijama tijekom ljetnih gužvi. Također, policija je istaknula i ljetna pojačanja koja će dobiti kroz ispomoć u vidu 32 dodatna policijska  službenika koji će ljeti raditi u Zadru, a i kroz vraćanje 12-15 službenika koji su trenutno na prekvalifikaciji. Konkretno, to znači da će raditi dvije dodatne ophodnje u svakoj smjeni tijekom ljeta što jamči pojačanu sigurnost. Također, nacionalni Stožer za provedbu sigurnosti turističke sezone je smješten u Zadru kao još jedan pokazatelj da zadarska Policijska uprava prednjači u dobroj prevenciji i provedbi sigurnosti vezano uz turizam. Prema izvješću Turističke zajednice, u prva 4 mjeseca 2019. povećan je dolazak gostiju za 22%, dolaze iz sve većeg broja zemalja, pa će ove godine letci upozorenja o sigurnosti za turiste biti tiskani na 12 jezika, a prijedlog je da se u njihovo informiranje uključe i turistički vodiči. 

Na kraju, prezentirano je izvješće o stanju kriminaliteta PU zadarske, koje komparativno obuhvaća tri godine: 2016., 2017. i 2018. iz kojeg su vidljivi pozitivni trendovi u stanju sigurnosti na području grada Zadra.

Vezane fotografije