Svi gradski projekti provode se zacrtanom dinamikom poštujući zadane rokove
Javni kolegij gradonačelnika Grada Zadra, Branka Dukića uoči sjednice Gradskog vijeća.

Na današnjem kolegiju gradonačelnika Grada Zadra, Branka Dukića, govorilo se i o sljedećim temama: o financijskom stanju Grada Zadra, o dinamici izvođenja radova na javnim projektima, o korištenju sredstava fonda za financiranje EU projekata i o provođenju projekata komunalne infrastrukture. Na dnevnom redu bio je i Prijedlog zaključka o utvrđivanju Prijedloga odluke o prekopavanju javnih površina i nerazvrstanih cesta na području Grada Zadra i Prijedlog zaključka o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o reklamiranju na području Grada Zadra.

Gradonačelnik Dukić uvodno je istaknuo kao gradska uprava  nastoji pružiti što učinkovitiju podršku investitorima na području grada Zadra  te intenzivno surađivati s državnim tijelima javne vlasti na što većoj zastupljenosti zadarskih razvojnih potencijala u državnim razvojnim prioritetima.

- Posebnu pozornost poklanjamo  promicanju razvojnih, gospodarskih i investicijskih mogućnosti Zadra u Hrvatskoj i Europi i nastavljamo  svoju podršku programima, projektima i manifestacijama u svrhu daljnjeg razvoja Zadra kao destinacije urbanog, cruising i kulturnog turizma koji pokazuje iznimne rezultate i visoke stope rasta, kazao je gradonačelnik Dukić.

Pozitivni trendovi gradskih financija

Govoreći o gradskom proračunu, gradonačelnik Dukić naveo je da su ukupno ostvareni prihodi i primici Grada Zadra u 2017. godini realizirani su u iznosu od 370.494.524 kn, a rashodi i izdaci u iznosu od 365.879.043 kuna što daje višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od 4.615.481 kunu.

Pročelnik za financije, Ivan Mijolović objasnio je kako su u prošloj godini obveze grada smanjene za 42 milijuna kuna. Dodao je da kad se u ovu analizu još uvrste podaci o prihodima i rashodima korisnika gradskog proračuna, očekuje ukupan porast prihoda.

- Otplata zadnje rate kredita u iznosu od 25 milijuna kuna za kompleks Višnjik ove godine, također će donijeti bolje stanje u proračunu i otvoriti nove mogućnosti sljedeće godine, zaključio je pročelnik Mijolović.

Radovi na prometnicama

O radovima na prometnicama izvijestio je pročelnik za prostorno uređenje i graditeljstvo, Darko Kasap koji je kazao kako radovi, prema izvješću iz Hrvatskih cesta koje su investitor, idu svojom zacrtanom dinamikom.

- Radovi na Liburnskoj u cijelosti bi trebali biti gotovi do početka lipnja. Sredinom četvrtog mjeseca pustit ćemo u promet ove tzv. morske dvije trake koje su sada zatvorene pa će biti lakša komunikacija, neće se morati preko Muraja prometovati do vrha Poluotoka, a onda će se uređivati dvije trake uz sam bedem na Obali kralja Tomislava.

Za radove u ulici Ante Starčevića pročelnik Kasap rekao je da radovi na renoviranju zapadne trake počinju danas i trebali bi biti dovršeni do početka 6.mjeseca, nakon čega se radovi na toj dionici prebacuju na jesen.

- Radovi na spoju Benka Benkovića i Puta Nina također idu prema planu i do 15. lipnja bi u cijelosti trebali biti završeni. Ostat će nam dvije sporedne ulice u kojima radimo sustav odvodnje, naknadno ćemo odlučiti hoćemo li to raditi tijekom ljeta ili ćemo to prebaciti za jesen, izvijestio je pročelnik Kasap.

U ovom trenutku na području grada ulaže se 80 milijuna kuna infrastrukturnih investicija.

- Po prometnim gužvama vidimo koliko su važni prometni pravci na kojima sada radimo. Siguran sam da ćemo iduću sezonu dočekati sa sigurnijom infrastrukturom, a ova mala žrtva koju moramo svi podnijeti bit će velika dobit za buduća vremena, ustvrdio je pročelnik Kasap.

Projekti i EU fondovi

Gradonačelnik Dukić uvodno je naglasio kako je Grad Zadar i dalje među najuspješnijim hrvatskim gradovima u povlačenju sredstava iz fondova EU. 

- Postignuta je još tješnja koordinacija među upravnim odjelima, a intenzivna i stalna komunikacija s ustanovama, institucijama i građanskim udrugama na području Grada Zadra koje je rezultirala efikasnijom pripremom i provedbom brojnih novih projekata (su)financiranih sredstvima iz EU fondova.

Pročelnik za EU fondove, Šime Erlić, izvijestio je da je projekt Centra za mlade prošao administrativnu provjeru. Što se tiče Providurove palače, pri kraju je proces pripreme projekta. 

- Ugovorene izmjene projektantske dokumentacije su gotove, nakon čega slijedi provjera od strane SAFU-a i objava nabave za radove. To je ključan korak i vjerujemo da će sve proći u redu kako bi kroz tri mjeseca imali izvođača, kazao je pročelnik Erlić dodajući da se projekt obnove zadarskih bedema poboljšava sukladno najnovijim naputcima konzervatorima nakon čega više ne bi trebalo biti nikakve prepreke za dobivanje dozvole te se kroz sljedećih mjesec dana očekuje raspisivanje javne nabave za izvođača radova.

Novi EU projekti

- Grad Zadar, sa svim svojim odjelima trenutno provodi 19 EU projekata, a upravo smo dobili informaciju o statusu još dva prijavljena projekta. Radi se o projektima “VR LABoratorij za mlade” i natječaju ESF-a “Podrška programima usmjerenim mladima” te “INTENSIFY” iz programa Interreg Europe, nastavio je pročelnik Erlić.

“VR LABoratorij za mlade”

Projekt “VR LABoratorij za mlade” usmjeren je isključivo prema mladima. Grad Zadar prijavio ga je u rujnu prošle godine, a od prije nekoliko dana projekt je uvršten na listu za financiranje.

- Radi se o projektu kojim se, u partnerstvu sa Prirodoslovno-grafičkom školom, Udrugom CINAZ i Udrugom Porat, jačaju kapaciteti partnera za pružanje usluga mladima te jačaju kompetencije 100 mladih osoba s područja grada za konkurentniji nastup na tržištu rada. Mladi će dobiti znanja iz područja samozapošljavanja, poduzetništva i virtualne stvarnosti. U suradnji sa Prirodoslovno-grafičkom školom bit će nabavljena oprema i formirat će se mali VR LAB, u sklopu kojeg će mladi moći dobiti znanja kako se služiti ovom tehnologijom za VR marketing, objasnio je pročelnik Erlić.

Od ostalih projektnih aktivnosti Erlić je naveo organizaciju kampanje: “Dani poduzetništva mladih”, panel diskusije, razvijanje poslovne ideje i druge. Trajanje projekta je 18 mjeseci. A ukupna vrijednost projekta je 700.000 kn.

“INTENSIFY”

Tema projekta je smanjenje CO2 i unaprjeđenje gradskih politika u području zaštite okoliša. Omogućit će svim partnerima da vide najbolje prakse drugih gradova i te prakse primjene kod sebe. Planirana je revizija i unaprjeđenje plana za okoliš SEAP, te izrada posebnih akcijskih planova za zaštitu okoliša. Isto tako, projekt stavlja veliki naglasak na uključivanje građana i podizanja razine svijesti javnosti o brizi za okoliš i promjenama ponašanja, tako da predviđa niz radionica, edukacije kampanje i konferenciju.

Parteri na projektu su: Almada, Cork (irska), Centar za okoliš (Španjolska), Milton Keyenes, Treviso, Trnava (Slovačka), Centar za okoliš i tehnologije (Litva). Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.207.000 EUR, od čega na grad Zadar 131.000 EUR

Uređenje i određivanje prometa te dostava na području pješačke zone „Poluotok“

Pročelnik za komunalne djelatnosti, Robertino Dujela na kolegiju je izvijestio da je pokrenuto savjetovanje o Odluci o određivanju i uređenju prometa na području pješačke zone „Poluotok“ u Zadru.

- Iako smo ovu Odluku razradili do najsitnijih detalja i u samom startu uvažili mišljenja i obrtnika i gospodarske komore, putem savjetovanja pristigla nam je sugestija  građana za zaštitom djece pješaka u vremenu od 07:30-08:00 koju ćemo implementirati  u konačni prijedlog odluke Gradonačelniku, za GV u svibnju mjesecu, kazao je pročelnik Dujela.

- U cilju što boljeg planiranja i održivog upravljanja povijesnom jezgrom Grada Zadra, na način da se smanji zagađenje zraka ispušnim plinovima dostavnih vozila te željom da se dosadašnja Odluka iz 2003. godine unaprijedi i uskladi s izazovima današnjice, stvorila se potreba za donošenjem ovakve odluke kojom se regulira promet u pješačkoj zoni. Između ostalog, uvodi se bolji, efikasniji i održiviji način opskrbe u pješačkoj zoni uz pomoć manjih teretnih električnih prijevoznih sredstava kao i smanjenje dozvoljenog vremena dostave motornim vozilima u poslijepodnevnim satima, nastavio je pročelnik dodajući da je u planu ukidanje druge smjene dostave na Poluotok, smanjenje pritiska na Poluotok uvođenjem pretovarnih mjesta kao alternative iskrcaju roba u pješačkoj zoni, poticanje upotrebe električnih dostavnih vozila, te u konačnici povećanje sigurnosti i kvalitete života stanovnika i gostiju Poluotoka.

Za sljedeće Gradsko vijeće pripremljene su izmjene i dopune Odluke o prekopavanju javnih površina i nerazvrstanih cesta na području Grada Zadra i Odluke o reklamiranju na području Grada Zadra.

- Izmjene prve Odluke donose se s ciljem zaštite novo afsfaltiranih prometnica, bilo da je riječ o novo izgrađenim ili obnovljenim prometnicama, a druge kako bi se prije nadolazeće turističke sezone uveo red u prostor, odnosno poboljšala komunikacijska i vizualna povezanost unutar povijesne jezgre grada Zadra.

Informacije u  dijelu održavanja komunalne infrastrukture

Što se tiče uređenja komunalne infrastrukture pročelnik Dujela najavio je nastavak uređenja  Ulice Stjepana Radića u dijelu od Strossmayerove ulice do Ulice dr. Franje Tuđmana, što podrazumjeva uređenje pločnika i zamjena javne rasvjete novim stupovima sa dvostranim svjetiljkama ekološki prihvatljivima. Procijenjena  vrijednost ukupnih radova je  oko 500.000,00 kuna.

O uklanjanju ruševina zaostalih iz Domovinskog rata, pročelnik Dujela je kazao kako se na natječaj Grada Zadra za uklanjanje ratnih ruševina javila jedino tvrtka Promet Građenje iz Požege, koja ispunjava uvjete te će se po potpisanom ugovoru pristupiti uklanjanju ruševina za koje postoji suglasnost vlasnika ili odluku suda.

Projekti i programi iz područja odgoja i obrazovanja

Što se tiče projekata i programa koji se provode na području odgoja i obrazovanja na kolegiju je istaknut projekt InovA@skola OŠ Bartula Kašića. Ukupna vrijednost projekta je 1.450.438,32 kn od kojih bespovratna sredstva iz Europskog socijalnog fonda iznose 100%.

InovA@skola

Ivan Hajdić iz UO za odgoj i školstvo podsjetio je da projekt "INovA@skola" ima za cilj razviti inovativne interdisciplinarne izvannnastavne aktivnosti za unaprjeđenje digitalne, čitalačke, medijske, financijske, prirodoslovne  i višejezične pismenosti te osigurati ljudske i materijalne kapacitete za njihovu provedbu u 4 osnovne škole Grada Zadra. Učenicima će se omogućiti stjecanje ključnih kompetencija u području različitih vrsta pismenosti koje će ih osposobiti za uspješniji nastavak školovanja i cjeloživotno učenje te pridonijeti stvaranju društva znanja gdje je cjeloživotno učenje temeljna odrednica i preduvjet gospodarskog i socijalnog napretka.

- Kroz projektne aktivnosti osposobit će se učitelji i stručni suradnici za korištenje inovativnih metoda i kreativnih tehnika poučavanja u implementiranju izvannastavnih aktivnosti, informacijsko-komunikacijske tehnologije u nastavi, projektno-istraživačke nastave te metoda rada s disleksičnim učenicima. U projektne aktivnosti planirano je uključiti minimalno 165 učenika koji će sudjelovati u izradi aplikacije za mobitel „Digitalna brošura grada“ i online leksikona ulica Zadra. Kreirani strateški dokumenti, priručnici, planovi i programi, multimedijski sadržaji za razvoj više vrsta pismenosti bit će dostupni na portalu za E-učenje koji će se uspostaviti tijekom provedbe projekta, kazao je Hajdić.

Uz nositelja OŠ Bartula Kašića, partneri na projektu su Sveučilište u Zadru, Grad Zadar, OŠ Šime Budinića, OŠ Zadarski otoci i OŠ Petra Preradovića. Projekt će se provoditi od 30. studenoga 2017. do 28. srpnja. 2019. godine.

Na natječaj za područje unaprjeđenja pismenosti prijavilo više od 200 škola, no nešto manje od 27 milijuna kuna osigurano je za deset posto najboljih za škole diljem Hrvatske.

ZadarZaDar

OŠ Bartula Kašića potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za financiranje projekta "ZadarZaDar" Doživljajna pedagogija u prirodoslovnim predmetima za razvoj darovitih učenika. Ukupna vrijednost projekta iznosi 973.127,32 kuna od kojih bespovratna sredstva iz Europskog socijalnog fonda iznose 100%. Partneri na projektu su Sveučilište u Zadru, Grad Zadar, Osnovna škola Šimuna Kožičića Benje, Osnovna škola Zadarski otoci, Osnovna škola Kruno Krstić i Osnovna škola Sv. Filip i Jakov. Planirano trajanje projekta je 18 mjeseci.

Ciljevi projetka "ZadarZaDar" usmjereni su na jačanje kapaciteta zadarskih osnovnih škola za uspostavu sustava koji će omogućiti uočavanje i utvrđivanje darovitih učenika, primjenu doživljajne pedagogije i druge oblike razvoja darovitih učenika te uspostavljanje suradničke platforme za podršku „Online centar Zadar za darovite“.

Grad Zadar osigurava održivost projekta, a Sveučilište u Zadru izrađuje inovativne skale za procjenu osobina darovitih učenika koje će postati predložak za sve osnovne škole u Zadru te će poslužiti svim školama u Zadarskoj županiji i šire.

Gradonačelnik Dukić zaključio je kolegij informacijom da će sve navedene teme i stanje njihove realizacije biti podrobno objašnjene u Izvješću Gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2017. koje će biti prezentirano na sjednici Gradskog vijeće koja je zakazana za 11.travnja 2018.god.