Centar za mirovne studije, Kuća ljudskih prava i udruga Pokretač (Korenica) provode projekt "Human rights coordination platform", koji financira Europska unija, Program European Initiative for Democracy and Human rights. Jedna od aktivnosti je i prezentacija Kodeksa pozitivne prakse savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja i provedbe zakona, drugih propisa i akata1 i Smjernica za primjenu Kodeksa u 12 gradova/općina, od kojuh je jedan i Zadar. U prezentacijama Kodeksa i Smjernica u Zadru sudjelovali su i predstavnici Ureda za udruge Vlade RH i Savjeta za razvoj civilnog društva, te predstavnici Grada Zadra i udruga koje djeluju na području grada.

Vezane fotografije