Upravna vijeća Dječjeg vrtića „Radost“ Zadar i Dječjeg vrtića „Sunce“ Zadar, objavljuju P O Z I V za upis u djece u vrtiće i jaslice za pedagošku godinu 2011./2012. detalje o upisima možete vidjeti ako kliknete na više:

Upravna vijeća Dječjeg vrtića „Radost“ Zadar i Dječjeg vrtića „Sunce“ Zadar,  objavljuju

 

 

P O Z I V

za upis u  djece u vrtiće i jaslice za pedagošku godinu 2011./2012.

 

 

U objektima Dječjeg vrtića RADOST ZADAR:  

 

-          Područni objekt “Bili brig“                               Vukovarska 10

-          Područni objekt “Bokanjac“                D. Trstenjaka bb

-          Područni objekt “Jadran“                                A. Paravije 2

-          Područni objekt “GrigorVitez“             Đ. Sudete bb

-          Područni objekt “Vruljica“                               I. Meštrovića 14

-          Područni objekt “Pčelica“                                N. Tesle 10

-          Područni objekt “Galeb“                                 F. Grisogena 14

-          Područni objekt “Voštarnica“              Put Murata 20

-          Područni objekt “Višnjik“                                Ul. Domovinskog rata 7    

 

  U objektima Dječjeg vrtića SUNCE ZADAR :

                                                               

-          Područni objekt “Ciciban“                               Veslačka 1

-          Područni objekt “Jazine“                                  Obala kneza Branimira 4 h

-          Područni objekt “Smiljevac“                            Ivana Lucića bb

-          Područni objekt “Maslačak“                            Ante Starčevića 19

-          Područni objekt “Duga“                                   Ante Starčevića bb

-          Područni objekt “Tratinčica“                            Crno, 145

-          Područni objekt “Ričine“                                  Put Kotlara 1

-          Područni objekt “Vladimir Nazor“       Nadb. Vicka Zmajevića 12.

 

            Radno vrijeme područnih objekata je od 6.30 do 16.30, 

osim područnog objekta “Ričine“ koje radi od 7.30 do 12.30.sati.

 

I.         Pravo na upis imaju sva djeca Grada Zadra koja na dan 31. kolovoza 2011. godine imaju  navršenu (1) godinu života pa do polaska u osnovnu školu.

 

II.                    Obrasci za prijavu upisa mogu se preuzeti na web stranici www.radost-zadar.hr  i  www.djecji-vrtic-sunce-zadar.hr  ili osobno na  mjestu upisa.

 

III.                  Prijave za upis predaju se na obrascu od 26. travnja do 6. svibnja 2011. godine, u radnom  vremenu od 08,30 – 12,30 sati isključivo na jedno od dva upisna mjesta, na slijedećim adresama;

 

-         Bartola Kašića 3/1, (Zgrada „Peglice“), Dječji vrtić “Radost“

 

ili

 

-  Obala kneza Branimira 4 H, (Zgrada „Ljepotica“ -ulaz za stanare i stručnu službu vrtića), Dječji vrtić “Sunce“ – Područni objekt „Jazine“

  1. IV.              Uz prijavu je potrebno dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 

ZA VRTIĆ ILI JASLICE  (boravak od 6,30 – 16,30 h)

 

a.         Preslika rodnog lista ili domovnice za dijete

b.         Potvrde poduzeća ,ustanove, obrta roditelja / skrbnika o radnom odnosu s OIB-om roditelja /skrbnika – izvornik za oba roditelja

c.         Liječničko uvjerenje- o obavljenom sistematskom pregledu - u izvorniku (izdaje djetetov pedijatar)

d.         Preslika osobne iskaznice roditelja/ skrbnika

e.         Preslika rodnog lista za drugu  djecu( braću i sestre)

f.          Radnu knjižicu na uvid kod predaje prijave

g.         druge bitne činjenice ( ukoliko ih roditelj ima):

-Preslika rješenja o statusu invalida domovinskog rata

-Preslika rješenja o skrbništvu, udomiteljstvu i sl.,

-Preslike centra za socijalnu skrb o težim socijalnim i zdravstvenim prilikama

-Preslika nalaza i mišljenja stručne komisije o djetetu s poteškoćama u razvoju

-Preslika rješenja dječjeg doplatka u tekućoj godini

-Preslika IP kartice za  prethodnu godinu roditelja /skrbnika

-Preslika dokaza o podstanarstvu

 

NAPOMENA:  kod predaje dokumentacije obvezno donijeti na uvid radne knjižice oba   roditelja/skrbnika

 

ZA PREDŠKOLU (boravak od 15,30 – 18,00 h)

 

a.         Presliku rodnog lista ili domovnice za dijete

b.         Liječničko uvjerenje u izvorniku (izdaje djetetov pedijatar)

 

 

V.        Prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati

 

 

VI.       Prijedlog liste reda prvenstva upisa u dječje vrtiće, objavit će se do 25. lipnja 2011. godine, na objektima i web stranicama Dječjih vrtića i na web stranici Grada Zadra.

 

VII.     Rok za podnošenje prigovora na prijedlog liste je 8 dana od dana objave. Isti se podnosi na adresu upisnog mjesta gdje je predana prijava za upis. Konačna lista biti će objavljena do 15. srpnja 2011. godine.

 

Sve informacije mogu se dobiti na telefone;

-  DV “Radost“      211-984

-  DV “Sunce“       312-151, 312-150, 236-410

 

 

Zadar, travnj 2011.                    

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Radost“ Zadar

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Sunce“ Zadar