Petica za transparentnost gradskog proračuna
Grad Zadar i ove je godine dobio najvišu ocijenu za transparentnost gradskog proračuna od strane Instituta za javne financije.

Grad Zadar i ove je godine dobio ocijenu 5 Instituta za javne financije, odnosno najvišu moguću ocijenu prema utvrđenim kriterijima za razinu transparentnosti gradskog proračuna. Istraživanje je obuhvatilo razdoblje od studenog 2016. do ožujka 2017. Ova dobra praksa nastavit će se i u buduće jer transparentni proračuni omogućuju uvid u potpune, točne, pravovremene i razumljive informacije o proračunu, pa građani mogu vlastitim angažmanom utjecati na efikasnost prikupljanja javnih sredstava i ponude javnih dobara i usluga, na povećanje odgovornosti lokalnih vlasti i smanjenje mogućnosti za korupciju.

Institut za javne financije rezultate istraživanja proračunske transparentnosti svih 576 hrvatskih lokalnih jedinica (županija, gradova i općina) predstavio je jučer u Kući Europe u Zagrebu. Prosječna proračunska transparentnost – mjerena brojem proračunskih dokumenata objavljenih na službenim mrežnim stranicama lokalnih jedinica – se popravlja. U ovome ciklusu – od mogućih 5 – iznosi prosječno 3,1. Županije su već vrlo transparentne (prosjek 4,6), gradovi su dosta dobri (prosjek 3,7), no općine još uvijek zaostaju (prosjek 2,8). 

Za potrebe ovog istraživanja, proračunska transparentnost mjeri se brojem ključnih proračunskih dokumenata objavljenih na službenim mrežnim stranicama hrvatskih lokalnih jedinica, a to su u ovom ciklusu: godišnje izvršenje proračuna za 2015., polugodišnje izvršenje proračuna za 2016., prijedlog proračuna za 2017., izglasani proračun za 2017. i proračunski vodič za građane za 2017.

Vezane fotografije