Obnove zemljišnih knjiga
U Ulici Kažimira Zankija 4 (objekt bivše „Predvojničke“).

Sukladno Odluci Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Grad Zadar je zajedno s Zemljišno-knjižnim odjelom Općinskog suda i Državnom geodetskom upravom, Katastrom Zadar, dogovorio početak rada na obnovi zemljišnih knjiga za dijelove katastarskih općina Crno, Diklo i Bokanjac od 1. veljače 2018 godine.

Za rad stručnih komisija na poslovima obnove zemljišnih knjiga Grad Zadar osigurao je prostor u svom vlasništvu u Ulici Kažimira Zankija 4 (objekt bivše „Predvojničke“) te je potrebno još obaviti obrtničke radove na njegovoj prilagodbi za potrebe ureda sudskih i katastarskih službi. Budući uredi ispunjavaju sve uvjete za nesmetan rad tijekom višegodišnjeg razdoblja obnove zemljišnih knjiga, a imajući u vidu i skori početak opsežnih radova na izgradnji sustava odvodnje na području MO Bokanjca i Novog Bokanjca, lokacijom su najdostupniji svim zainteresiranim građanima.

Zbog važnosti poslova obnove  zemljišnih  knjiga za dijelove k.o. Diklo, Bokanjac i Crno, Grad Zadar sufinancirat će navedeni postupak.