Nova rasvjeta i ugostiteljski mobilijar na Poluotoku, uskrsnice, energetska učinkovitost u zgradama, ulaganja u škole, Savjet za turizam....

Gradonačelnik Grada Zadra, Božidar Kalmeta, održao je u petak, 13. ožujka, javni kolegij s pročelnicima. Uz ostalo, na kolegiju je prezentirano idejno rješenje javne rasvjete na dijelu povijesne jezgre na Poluotoku, javnost je informirana o standardizaciji i tipizaciji ugostiteljskog mobilijara u staroj gradskoj jezgri te je usvojen zaključak o isplati uskrsnica umirovljenicima.

Nove svjetlosne vizure na Poluotoku

Idejno rješenje javne rasvjete na dijelu povijesne jezgre na Poluotoku prezentirala je Dijana Galić iz osječke tvrtke „Nova Lux.“

-        Grad Zadar jedan je od najbolje pripremljenih gradova u državi budući da je svoju studiju javne rasvjete predstavio još prije nekoliko godina, kazala je u uvodu gospođa Galić. Ona je prikazala svjetlosna rješenja na ulazu na Poluotok, u voltu pored mosta, potom u Ulici Jurja Barakovića, na Narodnom trgu, Ulici Elizabete Kotromanić, Kalelargi, Ulici Jurja Bijankinija do crkvice Gospe od Zdravlja. Također, novim svjetlosnim efektima bit će rasvijetljene palača Ghirardini, Gradska loža, Gradska straža, zgrada gradske uprave, Arheološki muzej, sv. Sošija i Gospa od zdravlja.

-        Implementacijom novih rasvjetnih tijela, odnosno led rasvjete postići će se uštede od 40 do 70%, uštedjet će se na troškovima održavanja i postići puno bolja rasvijetljenost navedenih ulica i pročelja zgrada, dodala je.

Gradonačelnik Božidar Kalmeta ustvrdio je kako će se u realizaciju ići postupno, po fazama, ovisno o raspoloživim sredstvima.

-        Cilj nam je ovaj projekt proširiti na cijelu povijesnu jezgru grada. Sada imamo sto vrsta različitih lampadina, sve to djeluje otužno i mračno, a imamo toliko povijesnih i kulturnih građevina koje zaslužuju odgovarajuću rasvjetu. Zanima nas i što o ovom idejnom projektu misli zadarska javnost, pa ćemo saslušati sve ideje i sugestije i nakon toga realizirati projekt, izjavio je gradonačelnik Božidar Kalmeta najavljujući da će, najvjerojatnije, s Narodnog trga nestati i sadašnji kandelabar postavljen u njegovo središte.

Standardizirani i tipizirani ugostiteljski mobilijar na Polutoku

Osim poboljšanja javne rasvjete, a s ciljem unaprjeđenja kvalitete turističke ponude, u buduće će ugostiteljski mobilijar na tresama ugostiteljskih objekata na Polutoku morati biti standardiziran i tipiziran, najavio je pročelnik UO za gospodarenje gradskom imovinom Rajko Jurin.

-        Sjedalice i stolovi moraju biti izrađeni od metala, plastificiranog materijala, drva ili kombinacije navedenih materijala. Suncobrani i samostojeće tende moraju biti isključivo iznad utvrđene odobrene površine ugostiteljske terase, jednobojne, bijele do bež boje, bez sadržaja reklamne poruke, osim na rubnom visećem dijelu koji može sadržavati naziv ugostieljskog objekta. Za samostojeću tendu bit će potrebno dobiti suglasnost Konzervatorskog odjela u Zadru. Suncobrani i tende moraju biti istog izgleda i boje.

Uskrsnice umirovljenicima s mirovinom do 2000 kn

UO za socijalnu skrb pripremio je isplatu jednokratih novčanih pomoći umirovljenicima s mirovinama do 2000 kn, tzv. uskrsnica, u iznosu od 200 kuna. Broj umirovljenika koji će biti obuhvaćeni ovom mjerom je 6100, a isplata se očekuje sljedeći tjedan.

– Za tu je namjenu u proračunu Grada Zadra planirano 900 tisuća kn, istaknuo je na kolegiju pročelnik Mario Pešut, dodajući da je Grad za svoje umirovljenike uspio osigurati sredstva za uskrsnice unatoč smanjenim prihodima gradskog proračuna i recesiji.

Sufinanciranje energetskog certificiranja i povećanja energetske učinkovitosti u višestambenim zgradama

Grad Zadar objavit će natječaj za prikupljanje ponuda za sufinanciranje provedbe projekta energetske učinkovitosti u višestambenim zgradama na području grada Zadra. Radi se o prikupljanju prijava za provedbu energetskih pregleda i eneretskog certificiranja te izradu projektne dokumentacije za projekte povećanja energetske učinkovitosti u višestambenim zgradama s 15 ili više stambenih jedinica na području grada Zadra. Natječajem će se dodijeljivati bespovratna sredstva u iznosu do 80% prihvatljivih troškova ulaganja (s PDV-om), odnosno najviše 50 tisuća kuna po svakoj zgradi, a u slučaju povezanih zgrada koje predstavljaju jedinstvenu arhitektonsku ili energetsku cjelinu do 200 tiuća kuna po prijavi. Na temelju pristiglih prijava i utvrđenih kriterija izvršit će se odabir višestambenih zgrada. Natječajem je predviđeno da radi zaštite vizualnog identiteta grada i usklađenosti objekata Grad Zadar zadržava pravo na određivanje dizajna i boje zgrade koje će se odrediti tijekom izrade projektne dokumentacije. Pravo na korištenje sredstava ostvaruju upravitelji zgrada u ime suvlasnika. Broj zgrada kojima će se dodijeliti sredstva odredit će se temeljem bodovne liste prednosti.

Za tu namjenu u gradskom je proračunu osigurano 750 tisuća kuna.

UPOV Centar -pritužbe građana svedene na minimum

Direktor komunalne tvrtke „Odvodnja“ d.o.o Zadar, Josip Šikić, podnio je izvještaj o provedenim i planiranim mjerama poboljšanja rada uređaja za pročišćivanje otpadnih voda UPOV Centar. Šikić je ukratko iznio probleme u sanaciji neugodnih mirisa koji su se širili iz pročišćivača na Smiljevcu i načine na koji su oni rješavani.

-        Ono što mogu reći, broj pritužbi građana sveo se na minimum, a od rujna nisam zaprimio niti jedan poziv, ustvrdio je Šikić.

-        Napisan je projektni zadatak i odabran izvođač za izradu studije i idejnog rješenja rekonstrukcije svih kritičnih dijelova UPOV-a kao cjeline koja će biti podloga za izradu glavnog projekta, objasnio je gradonačelnik Kalmeta.

(Cjelokupan tekst izvješća nalazi se u privitku)

Bojanje fasada osnovnih škola

Govoreći o planovima rashoda osnovnih škola grada Zadra za 2015., pročelnik UO za odgoj i školstvo Joso Nekić, najavio je bojanje fasada svih osnovnih škola u gradu za što je osigurano 100 tisuća kuna. Također, uredit će se interijer OŠ Stanovi, koja je izgrađena još 1977. godine, a nastavit će se i rekonstrukcija rasvjete u OŠ Šimuna Kožičića Benje.

-        Ukupno je za decentralizirane funkcije osnovnih škola ove godine osigurano 13 milijuna kuna, od čega smo od države dobili 9,9 milijun, a Grad je pridodao svoja izvorna sredstva. Sve s ciljem održavanja i poboljšanja postignutih standarda u našem školstvu, kazao je pročelnik Nekić te dodao da su državne potpore u ovom segmentu padale za 30% godišnje. 

Osnovan Savjet za turizam

U cilju poticanja turističkih aktivnosti, boljeg i bržeg turističkog brendiranja Zadra, sustavnijeg sudjelovanja Grada s njegovim službama i javnim tvrtkama u kreiranju turističke politike te povećanju konkurentnosti Zadra te u cilju novih ulaganja u turizmu, gradonačelnik Grada Zadra donio je odluku o osnivanju Savjeta za turizam pri Uredu Grada.

-        U našem gradu ima mnogo ljudi koji imaju što kazati o turizmu i njihove ideje i aktivna uključenost u promišljanje zadarskog turizma bit će nam od velike koristi s ciljem poboljšanja zadarskog turističkog proizvoda i ponude. Savjet broji 21 člana i otvoren je za sve koji se žele priključiti, a svoj rad će obavljati volonterski, istaknuo je Kalmeta.

U okviru ove točke gradonačelnik je najavio raspisivanje javnog natječaja za izbor direktora TZ Grada Zadra do ljeta budući da sadašnji direktor, Zvonko Šupe, do kraja godine ostvaruje sve uvjete za mirovinu.

-        Pozivam sve koji imaju stručne kompetencije i zadovoljavaju uvjete natječaja da se jave i vjerujem da će Turističko vijeće odabrati najboljeg za ovaj posao, kazao je gradonačelnik.

MO Poluotok u MO Grad? – inicijativa Josipa Vlahovića

Na sjednici kolegija gradonačelnik je spomenuo i inicijativu gradskog vijećnika, Josipa Vlahovića o preimenovanju MO Poluotok u MO Grad.

-        Svi mi kad idemo iz drugih gradskih dijelova na Poluotok uglavnom kažemo da idemo u grad, malo tko od nas kaže da ide na Poluotok. To je u duhu naše tradicije i mislim da je to dobra inicijativa o kojoj bi trebalo razmisliti, zaključio je gradonačelnik.