Dan izvanastavnih aktivnosti 2019.
Fotogalerija gallery
Fotogalerija dana izvannastavnih aktivnosti osnovnih škola Grada Zadra.