Temeljem čl. 83. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11, ), Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša Grada Zadra, kao Nositelj izrade prostornog plana  objavljuje

 

 

 

PRETHODNU RASPRAVU O NACRTU PRIJEDLOGA

           

IZMJENA I DOPUNA PROVEDBENOG URBANISTIČKOG PLANA STAMBENE ZONE SMILJEVAC U ZADRU

 

Prethodna rasprava o nacrtu prijedloga Izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana stambene zone Smiljevac u Zadru, održat će se 19. rujna  2011. godine (ponedjeljak) u 11.00 sati, u Velikoj viječnici  Grada Zadra, Narodni trg 1. I kat. Pravo sudjelovanja u prethodnoj raspravi imaju nadležna tijela i osobe iz članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine” br. 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11, ) - predstavnici tijela državne uprave, pravne osobe s javnim ovlastima, upravna tijela županije i općina i gradova.