PRIJEDLOG LISTE PRIORITETA za dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama,
U privitku se nalazi Prijedlog liste prioriteta za dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama.

Temeljem članka 12. Odluke o dodjeli gradskih prostora na korištenje udrugama ( "Glasnik Grada Zadra" br. 4/16) dana 28. prosinca 2017.godine, donosi i objavljuje:

Prijedlog liste prioriteta za dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama.