Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (PISANO TESTIRANJE)

KLASA:     112-01/17-01/47

URBROJ:  2198/01- 13 - 18-4

Zadar,       02.siječnja 2018.godine

Sukladno članku 19 - 22 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( NN 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za  provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme u Grad Zadar, Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvo  na radno mjesto administrativni tajnik  1 izvršitelj/izvršiteljica) objavljuje

 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

( PISANO TESTIRANJE )

 

za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvo  na radno mjesto na radno mjesto administrativni tajnik  1 izvršitelj/izvršiteljica) objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje   dana  19. prosinca 2017.godine s istekom roka za prijave na oglas dana 27.prosinca  2017.godine,

pozivaju se  da pristupe pisanom  testiranju koje će se održati dana 09.siječnja  2018.godine s početkom u 9,00 sati  u Velikoj vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1, Zadar.

Kandidati koji ne udovoljavaju formalnim uvjetima oglasa,  što znači da nemaju oglasom uvjetovano radno iskustvo u struci kao ni traženu struku, niti potpunu i  pravodobno predanu oglasom uvjetovanu dokumentaciju, neće moći pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti i obaviješteni su o razlozima neudovoljavanja.

Smatra se da je kandidat koji se navedenog dana ne odazove u naznačeni  sat testiranja, povukao prijavu na oglas  i ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja bez obzira na razloge koji priječe da se testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Vrijeme provođenja intervjua s kandidatima koji ostvare  najmanje 50% bodova  iz provjere znanja putem pisanog testiranja obaviti će se u dogovoru s kandidatima.

Ovaj poziv objavljuje se na web stranici i na oglasnoj ploči Grada Zadra.

Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu oglasa