Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (PISANO TESTIRANJE)

KLASA:   112-01/17-01/36

URBROJ:2198/01-4-17-7

Zadar,    19. listopada 2017.godine

 

          Sukladno članku 20. Stavak 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu  na radno mjesto administrativne tajnice u Uredu Gradonačelnika II na  neodređeno vrijeme u Ured Gradonačelnika Grada Zadra (1 izvršitelj/izvršiteljica) objavljuje

 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

(PISANO TESTIRANJE)

 

          Kandidati prijavljeni na javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto administrativne tajnice u Uredu Gradonačelnika II na  neodređeno vrijeme   u Ured Gradonačelnika Grada Zadra (1 izvršitelj/izvršiteljica) objavljen  u „Narodnim novinama“ broj 99/2017  dana 06. listopada 2017. godine s istekom roka prijave na javni natječaj  dana 16. listopada 2017. godine koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja pozivaju se da pristupe pisanom testiranju koje će se održati dana 27. listopada 2017. godine u 9,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1, Zadar.

          Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja (što znači nemaju natječajem uvjetovano radno iskustvo u struci, nemaju traženu struku te nisu priložili tražene dokaze) neće moći pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti i obaviješteni su o razlozima ne ispunjavanja formalnih uvjeta.

          Svi kandidati koji pristupe pisanom testiranju dužni su sa sobom donijeti  identifikacijsku ispravu, a  ukoliko se ne bude mogao utvrditi njihov identitet neće moći pristupiti testiranju.

          Pisano testiranje sastoji se od provjere znanja iz pravnih izvora objavljenih na web-stranici Grada Zadra.

          Smatra se da je kandidat koji se navedenog dana ne odazove u naznačeni sat testiranja, povukao svoju prijavu na natječaj i ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

          Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja bez obzira na razloge koji priječe da se testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

          Vrijeme provođenja intervjua s kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova iz provjere znanja putem pisanog testiranja obavit će se u dogovoru s kandidatima.

          Ovaj poziv objavljuje se na web stranici i na oglasnoj ploči Grada Zadra.

          Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja.