Obavijest kandidatima

 Obavještavamo javnost da je u postupku prijma u službu i provedene prethodne provjere znanja i sposobnosti na određeno vrijeme radi zamjene odsutnog službenika, do povratka odsutnog službenika na posao, odnosno prestanka njegove službe u Upravnom odjelu za gradsku samoupravu i opće poslove Grada Zadra, na radno mjesto referntice za opće poslove u pisarnici (Oglas objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje –Područna služba Zadar dana 08.02.2019.godine) danom 21.ožujka 2019.godine primljena JOSIPA KASUMOVIĆ, srednja stručna sprema, ekonomistica, rješenjem pročelnice Upravnog odjela za gradsku samoupravu i opće poslove, a koje je postalo izvršno dana 20.ožujka 2019.godine.