Obavijest kandidatima

Obavještavamo javnost da je u postupku prijma u službu i provedene prethodne provjere znanja i sposobnosti na određeno vrijeme  radi zamjene odsutne službenice, do povratka odsutne službenice na posao, odnosno prestanka njezine službe u Upravnom odjelu za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Zadra (Oglas objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje –Područna služba Zadar dana 08.02.2019.godine) danom 14.ožujka 2019.godine primljena MARTA IVKOVIĆ, srednja stručna sprema, poslovna tajnica, rješenjem pročelnika Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvo, a koje je postalo izvršno dana 5.ožujka      2019.godine.