Obavijest kandidatima

Obavještavamo javnost da je u postupku prijma u službu i provedene prethodne provjere znanja i sposobnosti na određeno vrijeme na 12 mjeseci za obavljanje vježbeničkog staža u djelokrugu poslova radnog mjesta  viši referent za stambene i poslovne prostore u Upravnom odjelu za gospodarenje gradskom imovinom Grada Zadra  (Javni natječaj objavljen u „Narodnim novinama br.3/19  dana 9.siječnja 2019.godine) danom 01.ožujka 2019.godine primljen NIKO PLETIKOSA stručni prvostupnik javne uprave,    rješenjem pročelnika Upravnog odjela za gospodarenje gradskom imovinom, a koje je postalo izvršno dana 26.veljače 2019.godine.