Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

 

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000076

URBROJ: 2198/01-5-19-0002

Zadar, 08.07.2019.godine

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

 

M.V. d.o.o., HR-23000 Zadar, Kruševska ulica 1

- dostavlja se

 

Stranka nepoznatog prebivališta: Vinka Marušić, ud. Josipa, r.Baroni,

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine ugostiteljsko-turističke namjene, 2.b skupine na novoformiranoj građevnoj čestici 5877/2 k.o. Zadar (u Zadru, križanje ulica Ante Starčevića, Bože Peričića, Đure Marušića, Dinka Šimunovića).

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 22.07.2019 u 9:00 sati, u službenim prostorijama Grada Zadra, Zadar, Pod bedemom 1A, (na pijaci u zgradi Sarag-prvi kat).

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Izmjene i dopune građevinske dozvole može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.