JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

 

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000026

URBROJ: 2198/01-5-18-0005

Zadar, 08.02.2019.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

VODOVOD d.o.o., HR-23000 Zadar, Špire Brusine 17

- dostavlja se

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Građevinske dozvole za građenje vodovodne mreže zapadnog dijela stambenog naselja Stanovi u Zadru,

na k.č. 3869/1, 3869/2, 3902/3, 3904/4, 3904/5, 3905/5, 3906/3, 3907/1, 3907/2,  3907/3, 3909/1, 3910/12, 3910/16, 3914/5, 3937/3, 3941, 3942, 3947, 3948/7, 3949/2, 3952/1, 3953/3, 3954/1, 3956/4, 3956/7, 3957/1, 3959/1, 3959/3, 3959/5, 3959/7, 3959/11,  3960/2, 3960/5, 3961, 3962, 3963, 3976, 3980, 3981, 3982, 3983, 3988/1, 3993/1, 3993/5, 4008, 4009, 4010/1, 4012/1, 4014/1, 4014/2, 4020/1, 4456, 4460, 9352/1, 9352/3, 9352/21, 9354/4, 4011/2, sve k.o. Zadar.

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 21.02.2019 u 10:00 sati, na lokaciji – Pod bedemom 1A, Zadar.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke