JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000088

URBROJ: 2198/01-5-18-0002

Zadar, 17.05.2018.godine

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

Investitor: VODOVOD d.o.o. , HR-23000 Zadar, Špire Brusine 17

- dostavlja se

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje i rekonstrukcija-dogradnja građevine, infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava korištenja voda – vodovodna mreža u Zadru, na području MO Bokanjac, 3. skupine

na katastarskim česticama k.č. 33/1, 33/2, 33/37, 33/38, 33/37, 33/38, 33/44, 33/46, 33/37, 33/72, 33/83, 33/84, 33/93, 33/105, 33/110, 34/176, 34/177, 34/178, 34/181, 34/203, 34/206, 34/258, 34/287, 681/1, 681/2, 699/1, 699/8, 699/24, 718/4, 728/27, 728/28, 728/38, 728/51, 728/52, 728/53, 728/54, 782/33, 782/188, 782/556, 782/578, 782/583, 782/593, 782/594, 782/656, 782/716, 782/717, 782/764, 782/766, 782/794, 782/840, 782/859, 782/860, 782/861, 782/863, 782/870, 782/890, 782/1187, 782/1208, 782/1210, 782/1212, 782/1214, 782/1217, 782/1513, 782/1560, 7821594, 782/1637, 782/1708, , 877/2, 977/4, 878/3, 902/3, 902/23, 902/39, 904/5, 904/8, 904/11, 904/12, 912/21, 912/35, 913/1, 913/13, 1007/3, 1014/2, 1016/3, 1017/1, 1017/2, 1017/3, 1018/4, 1018/5, 1018/6, 1018/11, 1027, 1029, 1031, 1034, 1035, 1036, 1037, 1039, 1040, sve k.o. Bokanjac u Zadru - Bokanjac, više ulica.

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti u službeni prostorijama ovog tijela Grada Zadra, dana 28.05.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Zadar, Pod bedemom 1A  (na pijaci u zgradi Konzuma - prvi kat).

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.