JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000353

URBROJ: 2198/01-5-18-0002

Zadar, 11.04.2018.

  • ALDO ZACCARELLI, IT-30035 VENEZIA, VIA MACELLO 2 VENEZIA MESTRE, VIA MACELLO 2, VENEZIA, ITALIA, te GIANCARLO COSMA, IT-30035 MIRA, MIRA 00 NOALE VENEZIA, STRADA S. DONO 149, ITALIA, zastupani po Božen Rumenić, u društvu ACES doo Zadar, Antuna Barca 7c, 23000 Zadar
  • Oglasna ploča osam dana, mrežna stranica Grada Zadra, na predmetnoj nekretnini za:

BISETTO DOO ROVINJ

SAN MARCO DOO ROVINJ

  • FERNANDO BOTTACINI, IT-00000 ZEVIA, VIA GEN. ZENO ANDREIS 3
  • Justina žena Šime rođ. Faženić Počina, HR-23293 Ist,

Predmet:  Poziv za uvid u spis predmeta

- dostavlja se

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene - P, jedna stambena jedinica, sa pomoćnom građevinom - otvoreni bazen, druge skupine, na građevnoj čestici k.č. 1261 k.o. Ist Ist,.

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 09.05.2018 u 13:00 sati, na lokaciji – Zadar, Pod bedemom 1a, prvi kat.

3. Ukoliko se uvidu u spis predmeta ne možete osobno odazvati, za uvid u spis predmeta možete odrediti punomoćnika koji će zastupati vaše interese.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnoga tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke. Stranci koja se nije odazvala pozivu na uvid, građevinska dozvola dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela u trajanju od 8 dana.

5. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.