Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja  

KLASA: UP/I-350-05/16-01/000040

URBROJ: 2198/01-5-17-0006

Zadar, 06.04.2017.

 Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

VODOVOD d.o.o. za usluge opskrbe pitkom vodom , HR-23000 Zadar, Špire Brusine 17

- dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju i dogradnju građevine infrastrukturne namjene - vodovodne mreže područja uz ulicu Put Bokanjca u Gradu Zadru,

na katastarskim česticama:

  1. FAZA: 332/1, 360/1, 360/2, 361/1, 361/2, 361/3, 361/4, 361/5, 362/5, 371, 373/5, 373/6, 375/3, 376/1, 378/2, 379/7, 380/3, 381/4, 382/4, 392/3, 392/8, 392/9, 416/1, 421, 425/2, 426/1, 732/4, 732/5, 732/7, 733/1, 733/3, 737/3, 737/4, 739/1, 739/12, 740/1, 740/2, 740/3, 740/4, 740/5, 740/6, 9345/3, 9345/11, 9346/1, 9346/10, 9346/11, 9346/12, 10857, 10867, 10868, 10870, 10871, 10872,

 

  1. FAZA: 446/10, 446/26, 447/3, 447/4, 448/6, 464/6, 466, 472/1, 473/1, 474/2, 474/3, 475/1, 475/2, 476/2, 478/1, 479/3, 536/2, 539/1, 566/1, 573/6, 574, 578, 579/2, 582/2, 582/6, 583, 584/1, 585/1, 585/3, 585/4, 586/1, 586/3, 586/4, 587/1, 588/1, 588/2, 588/6, 596/1, 598/1, 599, 603/1, 606/2, 610, 663/1, 9310/1, 9347/1, 10845, 10864, 10858, 10859,

 

       3.FAZA: 624, 663/1, 671/5, 671/6, 673, 699/1, 699/14, 699/23, 701/4, 701/13, 701/15, 702/2, 2370/1, 2374/2, 2374/3, 2374/4, 2374/5, 2405/5, 2405/6, 2407/12, 2409/10, 2409/57, 2416/1, 2419/1, 2427, 2428, 2429/1, 2429/2, 2431, 9310/1, 10838, 10844, 10860, 10861, 10862, 10863, 10864 k.o. Zadar (, ).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 25. travnja 2017. godine u 10,00 sati, Pod bedemom 1A, Zadar.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijskadozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

UPRAVNI ODJEL ZA PROVEDBU DOKUMENATA

PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJA