Upravni odjel za razvitak otoka i zaštitu okoliša obavlja poslove provedbe nacionalnog programa razvitka otoka izradu i provedbu programa održivog razvitka otoka na području grada Zadra, te obavlja poslove isporuke beneficirane pitke vode domaćinstvima na otocima koji pripadaju Gradu Zadru.

Osigurava i provodi mjere za cjelovito očuvanje kakvoće okoliša, očuvanje prirodnih zajednica, racionalno korištenje prirodnih izvora na najpovoljniji način za okoliš, kao osnovni uvjet zdravog i održivog razvoja. Utvrđuje stanje onečišćenja okoliša, mjere za predviđanje, sprječavanje i ograničavanje onečišćavanja okoliša.