Socijalna skrb dio je sustava socijalne sigurnosti, usmjeren na suzbijanje siromaštva, socijalne ugroženosti i socijalne isključenosti. Programom socijalne skrbi Upravnog odjela za socijalnu skrb Grada Zadra nastoji se osigurati pomoć za podmirivanje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama koje one same, a niti uz pomoć članova obitelji ne mogu osigurati, bilo zbog osobnih, gospodarskih, socijalnih, zdravstvenih ili nekih drugih nepovoljnih životnih okolnosti. Socijalna skrb regulirana je Zakonom o socijalnoj skrbi („NN“ 157/13, 152/14) i u najvećem dijelu je u nadležnosti države, ali značajan dio, organizacijski i financijski stavljen je i u nadležnost područne (regionalne) i lokalne samouprave.