Projekt prehrane u školi

       U rujnu 2017. godine otvoren je poziv Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za dostavu projektnih prijedloga za Projekt Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2017. – 2018.). Isti predstavlja dodanu vrijednost postojećim nacionalnim programima i nije zamjena postojećih programa subvencioniranja prehrane već dodana vrijednost kojom će pomoć biti dostupna većem broju djece. Ciljna skupina u projektu su učenici koji dolaze iz obitelji u kojima cenzus ne prelazi 2.000,00 kn mjesečno po članu zajedničkog kućanstva. Iznos potpore po obroku je u visini 5,47 kuna.

       Osnovne škole kojima je osnivač Grad Zadar provele su anketu među roditeljima učenika te su prikupili dokumentaciju za 731 učenika koji bi bili uključeni u ovaj Projekt. U postupku anketiranja po osnovnim školama roditelji/skrbnici učenika trebali su iskazati interes za sudjelovanje u projektu osiguravanja prehrane za djecu u riziku od siromaštva i dostaviti dokaz o primanjima kućanstva. U ovaj projekt uključene su sve osnovne škole kojima je Grad Zadar osnivač, osim OŠ Voštarnica koja već ostvaruje subvenciju za prehranu učenika putem Ministarstva znanosti i obrazovanja.