Temeljem članka 6. Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Zadra 2016.-2020. godinu, (KLASA: 320-01/16-01/06, URBROJ: 2198/01-2-16-2 od 22.rujna 2016.) Upravni odjel za gospodarstvo, obrtništvo i razvitak otoka objavljuje

 JAVNI POZIV

za podnošenje prijava za dodjelu potpora u poljoprivredi i

ruralnom razvoju na području Grada Zadra za 2017.g.

Tekst poziva i svi obrasci su na sljedećem linku: 

http://www.grad-zadar.hr/vijest/natjecaji-35/javni-poziv-za-poticaje-u-poljoprivredi-3992.html