Na temelju članka 6. Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Zadra 2016.-2020. godinu (KLASA: 320-01/16-01/06, URBROJ: 2198/01-2-16-2 od 22.rujna 2016.), Upravni odjel za gospodarstvo, obrtništvo i razvitak otoka dana 26. listopada 2018. godine objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje prijava za dodjelu potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Zadra za 2018.g.

Tekst poziva i svi obrasci su na sljedećem linku: http://www.grad-zadar.hr/javni-poziv-1021/