P O S L O V N I K 

POSLOVNIK GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZADRA - pročišćeni tekst

      Glasnik Grada Zadra br. 7/18

 

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZADRA

Glasnik Grada Zadra, broj 6/17

 

POSLOVNIK GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZADRA - pročišćeni tekst

      Glasnik Grada Zadra br. 2/15

         _________________

 

POSLOVNIK GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZADRA

    Glasnik Grada Zadra br. 13/09

 

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZADRA

    Glasnik Grada Zadra br. 3/13

 

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZADRA

    Glasnik Grada Zadra br. 6/14

 

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZADRA

    Glasnik Grada Zadra br. 9/14

 

 

 

Odluke Gradskog vijeća-Glasnik Grada Zadra