Mreža potpore za prehranu učenika u školama Grada Zadra

       U rujnu 2017. godine otvoren je poziv Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za dostavu projektnih prijedloga za Projekt Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2017. – 2018.). Isti predstavlja dodanu vrijednost postojećim nacionalnim programima i nije zamjena postojećih programa subvencioniranja prehrane već dodana vrijednost kojom će pomoć biti dostupna većem broju djece. Ciljna skupina u projektu su učenici koji dolaze iz obitelji u kojima cenzus ne prelazi 2.000,00 kn mjesečno po članu zajedničkog kućanstva. Iznos potpore po obroku je u visini 5,47 kuna.

       Osnovne škole kojima je osnivač Grad Zadar provele su anketu među roditeljima učenika te su prikupili dokumentaciju za 731 učenika koji bi bili uključeni u ovaj Projekt. U postupku anketiranja po osnovnim školama roditelji/skrbnici učenika trebali su iskazati interes za sudjelovanje u projektu osiguravanja prehrane za djecu u riziku od siromaštva i dostaviti dokaz o primanjima kućanstva. U ovaj projekt uključene su sve osnovne škole kojima je Grad Zadar osnivač, osim OŠ Voštarnica koja već ostvaruje subvenciju za prehranu učenika putem Ministarstva znanosti i obrazovanja.

           Nakon provedenog postupka ocjenjivanja kvalitete projektnog prijedloga, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je 19.veljače 2018. godine obavijestilo Grad Zadar kako je naš projektni prijedlog ostvario, od maksimalnih 20, ukupno 20 bodova te je odabran za sljedeću fazu postupka dodjele bespovratnih sredstava odnosno donošenje Odluke o financiranju.

Odluka o financiranju donešena je 8. ožujka 2018. godine, a Gradu Zadru je za aktivnosti usmjerene na ublažavanje materijalne deprivacije tipa 1 (nedostatak hrane) odobreno u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova 542.594,19 HRK, a za tehničku pomoć 5.425,94 HRK.

            Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava dostavljeni su Gradu Zadru 9. travnja 2018. godine.

Projekt se od 2. listopada 2017. godine počeo provoditi u osnovnim školama Grada Zadra te su sredstva bila osigurana u Proračunu Grada Zadra, neovisno o ishodu projektne prijave.

U kolovozu 2018. godine otvoren je poziv Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za dostavu projektnih prijedloga za novi Projekt Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2018. – 2019.). Grad Zadar se odmah po otvaranju poziva prijavio na Projekt.