DNEVNI RED

1. Prijedlog zaključka o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za izgradnju integralnog sustava odvodnje aglomeracija Zadar i Petrčane

2. Informacija o aktivnostima vezanim za dovršetak izgradnje Centra Mocire         

3. Prijedlog zaključka o davanju prostora u Mjesnom odboru Bokanjac na korištenje Domu zdravlja Zadarske županije za potrebe zubne ambulante

4. Izvješće o nastavku suradnje s Udrugom Lijepa naša u provođenju međunarodnog programa Eko-škole u RH

5. Izvješće o provođenju Projekta prehrane u školi u školskoj 2017./2018. godini

6. Informacija o prijavama na natječaje Europskog socijalnog fonda

7. Izvješće o odobrenim sredstvima Fonda za sufinanciranje EU projekata

8. Predstavljanje Okvira za kreativni razvoj grada Zadra - Kreativni Zadar 2020

9. Informacija o komunalnim aktivnostima za siječanj i veljaču 2018. godine