D N E V N I     R E D 

1. Prijedlog Proračuna Grada Zadra za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu

2Objava natječaja za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća na administrativnom području Grada Zadra za 2017. godinu

3. Prijedlog odluke o imenovanju EE Tima

4. Utvrđivanje Prijedloga odluke o prihvaćanju zaključenja Sporazuma o zajedničkom financiranju 1. faze 2. dio projekta rekonstrukcije obalnog zida luke Petrčane u 2017. i 2018. godini

5. Sklapanje Sporazuma o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja

6. Utvrđivanje Prijedloga zaključka o davanju suglasnosti Agenciji ZADRA NOVA za provođenje postupka javne nabave

7. Informacija o razvoju projekta COIN Coworking Zadar 

8. Nacrt prijedloga odluke o zakupu javnih površina