Važni dokumenti


Javni natječaji


Grad Zadar Vijesti

Poziv za predlaganje članova Kulturnog vijeća Grada Zadra

Temeljem čl. 4, st. 2. i čl. 6, st. 2. Zakona o kulturnim vijećima („Narodne novine“, broj 48/04 i 44/09), čl. 6. i čl. 3. Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Zadra (&bdquo...

Grad Zadar Vijesti

Natječaj za radno mjesto

Klasa:    112-01/13-01/07 Ur.broj: 2198/01-7-13-5 Zadar,    9.ožujka 2013.godine   Kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područne službe Zadar  dana 8...


Grad Zadar Vijesti

Dražba-druga prodaja

Grad Zadar Vijesti

Natječaj za radno mjesto