Važni dokumenti


Javni natječajiGrad Zadar Vijesti

P O Z I V za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja

Temeljem članka 12. Odluke o javnim priznanjima Grada Zadra (“Glasnik Grada Zadra”, broj 4/07–pročišćeni tekst i 11/09)       o g l  a ...