Važni dokumenti


Javni natječaji


Grad Zadar Vijesti

Natječaj za radno mjesto

KLASA: 112-01/14-01/18 URBROJ: 2198/01-4-14-3 Zadar, 20. lipnja 2014. Podaci vezani za oglas za radno mjesto administrativni tajnik  – 2 izvršitelja, na određeno vrijeme ( 6 mjeseci...

Grad Zadar Vijesti

PRETHODNA RASPRAVA o nacrtu prijedloga Detaljnog plana uređenja novog gradskog groblja u Zadru

Tekst obavijesti nalazi se u privitku.

Grad Zadar Vijesti

JAVNA RASPRAVA o prijedlogu Izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja uvale Dražanica

Tekst obavijesti nalazi se u privitku.


Grad Zadar Vijesti

Izmjena u natječaju Zeleni otoci

Na ovoj poveznici možete vidjeti izmjene u natječaju Zeleni otoci, u kojem je Grad Zadra jedna od partnera:  http://www.zadarska-zupanija.hr/index.php/search/1783-ispravak-zeleni-otoci-c-005...

Grad Zadar Vijesti

Testiranje za radno mjesto

KLASA:     112-01/14-01/16 URBROJ;  2198/01-8-14-6 Zadar, 10.lipnja 2014.godine   Sukladno članku 19. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i...